De kennissteden zijn een kraamkamer voor innovaties die antwoorden geven op de maatschappelijke uitdagingen van nu en morgen. De oorsprong daarvan is de aanwezigheid van de universiteit, vaak in combinatie met HBO- en MBO-instellingen dicht in de buurt. Daarnaast leveren bedrijven een grote bijdrage via het meefinancieren van onderzoek binnen universiteiten en het organiseren van hun R&D-gerelateerde activiteiten in de nabijheid van de universiteit.

De impact van de kennissteden en nationale campussen is daarmee essentieel voor de brede welvaart en het verdienvermogen van de Nederlandse samenleving, de maatschappelijke en economische ontwikkeling en innovatiekracht van regionale kennisecosystemen. Om beter aan te sluiten bij de ambities en het beleid van het rijk heeft het Netwerk Kennissteden Nederland een Oproep tot een Verbindingsagenda opgesteld en aangeboden aan de Ministers van BZK, EZK en OCW.