Landelijke aanpak nodig voor sterke kennissteden

Onder de titel “Geef kennis de ruimte” wordt in dit vier pagina’s tellende, overzichtelijke document aangegeven wat er nodig is om de kennis- en innovatiekracht van Nederland te versterken. Het NKN vraagt een gedegen landelijke aanpak voor de verdere ontwikkeling van kennisintensieve ecosystemen. Waarin ruimte, faciliteiten en een goede arbeidsmarkt maken dat Nederland de grote maatschappelijke opgaven aan kan en haar verdienvermogen versterkt.┬áBeleidsinstrumenten zijn nodig om:

1. fysieke ruimte te behouden en verkrijgen voor campussen en innovatiedistricten
2. impact van kennisintensieve ecosystemen te vergroten, met organisatie en middelen
3. internationaal talent aan te trekken en te behouden, met maatwerk per regio
4. passende studentenhuisvesting te realiseren, volgens de doelstellingen van het landelijk actieplan
5. kennis te blijven verbinden met de praktijk, door samenwerking tussen onderwijsinstellingen en kennissteden te stimuleren
6. gericht en gezamenlijk het welzijn van studenten te bevorderen

Het Netwerk Kennissteden Nederland werkt graag samen met het Rijk en andere partners aan een gezamenlijke aanpak. Een noodzakelijke aanpak die de kennis in ons land de ruimte geeft.