Netwerk kennissteden Nederland

Waar de belangen van kennissteden, hogeronderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen komen.

 

Lees hieronder het laatste nieuws

Maatwerk bij internationalisering

Voor sterke, innovatieve regio’s en voor universiteiten en hogescholen is het aantrekken van (internationaal) talent van groot belang. Om talentontwikkeling en kennisvalorisatie mogelijk te maken is een goede woon-, werk- en leefomgeving in en rond de kennissteden...

Lees meer
Verbindingsagenda

Verbindingsagenda

De kennissteden zijn een kraamkamer voor innovaties die antwoorden geven op de maatschappelijke uitdagingen van nu en morgen. De oorsprong daarvan is de aanwezigheid van de universiteit, vaak in combinatie met HBO- en MBO-instellingen dicht in de buurt. Daarnaast...

Lees meer

Alliantie studentenwelzijn

Het welzijn van studenten is de afgelopen jaren afgenomen. Deels met toedoen van de coronacrisis maar ook los daarvan is de druk die studenten ervaren en de ervaren mentale problematiek toegenomen. Vanuit het NKN is dit thema tijdens de coronacrisis hoog op de agenda...

Lees meer

 

Samenwerking

NKN is een samenwerking van de volgende kennissteden: