Netwerk kennissteden Nederland

Waar de belangen van kennissteden, hogeronderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen komen.

 

Lees hieronder het laatste nieuws

NKN Partner bij Platform31

Binnen het Netwerk Kennissteden Nederland streven we naar het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland. Dit realiseren we in nauwe samenwerking met diverse partners en belanghebbenden. De expertise en het uitgebreide netwerk van Platform31 vormen...

Lees meer
Erkenning voor kennissteden

Erkenning voor kennissteden

Aandacht voor de kennissteden in het VNG Magazine. Voorzitter van het NKN Marja van Bijsterveldt werd geïnterviewd over de functie van kennissteden, die belangrijk zijn bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Met een brede blik op nationaal niveau onderzoeken...

Lees meer

Maatwerk bij internationalisering

Voor sterke, innovatieve regio’s en voor universiteiten en hogescholen is het aantrekken van (internationaal) talent van groot belang. Om talentontwikkeling en kennisvalorisatie mogelijk te maken is een goede woon-, werk- en leefomgeving in en rond de kennissteden...

Lees meer

 

Samenwerking

NKN is een samenwerking van de volgende kennissteden: