Studentenwelzijn

 

Studentenwelzijn

Het mentaal welzijn van studenten staat door diverse oorzaken onder druk. Dit is een zorgpunt van de partijen verenigd in het NKN. In de corona-periode heeft het NKN in nauwe samenwerking met ministeries van OCW en VWS dit onderwerp geagendeerd en het delen van voorbeeld initiatieven gefaciliteerd. Nu wordt opnieuw verkend hoe er binnen het NKN kan worden samengewerkt om oorzaken van verminderd mentaal studentenwelzijn aan te pakken.