Voor sterke, innovatieve regio’s en voor universiteiten en hogescholen is het aantrekken van (internationaal) talent van groot belang. Om talentontwikkeling en kennisvalorisatie mogelijk te maken is een goede woon-, werk- en leefomgeving in en rond de kennissteden nodig voor studenten, PhD’ers, onderzoekers, docenten en werknemers van kennisinstellingen.

Het Netwerk Kennissteden Nederland ziet in zijn achterban een sterke differentiatie als het gaat om de mogelijkheden om de toegenomen instroom van (internationale) studenten te accommoderen.

Waar in sommige kennissteden volop mogelijkheden zijn – zowel bij de hoger onderwijsinstellingen als in de stedelijke omgeving – om verder uit te breiden, is in andere kennissteden de grens van de groei bereikt. Het NKN pleit er dan ook voor maatwerk mogelijk te maken in het nieuwe wettelijk instrumentarium dat voor de instroom van internationale studenten wordt voorbereid.