Aandacht voor de kennissteden in het VNG Magazine. Voorzitter van het NKN Marja van Bijsterveldt werd geïnterviewd over de functie van kennissteden, die belangrijk zijn bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Met een brede blik op nationaal niveau onderzoeken we wat er nodig is om samen met verschillende partners, waaronder de overheid, een sterke innovatie- en kenniskracht te behouden en te bevorderen.  

Het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) fungeert als een samenwerkingsverband waar de innovatiekracht van deze steden tot uiting komt. Het NKN draagt bij aan het vormgeven van een toekomst waarin innovatie en kennis een centrale rol spelen. 

(VNG Magazine, 2023)