Binnen het Netwerk Kennissteden Nederland streven we naar het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland. Dit realiseren we in nauwe samenwerking met diverse partners en belanghebbenden. De expertise en het uitgebreide netwerk van Platform31 vormen hierbij een waardevolle aanvulling. Recent heeft het NKN zich als partner aangesloten bij Platform31.  

Platform 31 is dé schakel voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Nederland. Als onafhankelijke denktank verbindt het overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk innovatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. De organisatie biedt een dynamisch platform voor het ontwikkelen van duurzame stedelijke strategieën en oplossingen.