Op dinsdag 25 juni 2024 is de petitie over het stimuleren van onzelfstandige studentenhuisvesting aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) heeft de petitie over het stimuleren van onzelfstandige studentenhuisvesting ondertekend.

De oproep aan de Kamer is helder. De bouw van meer onzelfstandige studenteneenheden is nodig omdat dit belangrijk is voor het welzijn en sociaal emotionele ontwikkeling van studenten. Steeds meer studenten wonen in een studio omdat studio’s door de huurtoeslag financieel veel aantrekkelijker zijn om te bouwen: bijna een kwart van de studenten woont in een studio! Als er niks gebeurt, dan wordt dit aandeel alleen maar groter. Bovendien zijn onzelfstandige studentenkamers efficiënter in schaal en goedkoper in bouw. Door het invoeren van een financiële huurderscompensatie voor kamers stimuleren we de bouw van deze onzelfstandige studentenkamers en maken we ze concurrerend ten opzichte van studentenstudio’s.

Deze petitie is ondertekend door de volgende organisaties en personen:
Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), Landelijke Studenten Vakbond, JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO), Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland (UNL), Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) namens de Universiteitssteden, de G6 kennissteden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen), Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting, en door Ardin Mourik, de studentenhuisvestingsregisseur van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.